Actividade: Atrapa a Bandeira

Actividade: Atrapa a Bandeira

Actividade: Atrapa a bandeira

Temporalización: mércores 27 de abril a partir das 18:00

Desenvolvemento

Trátase dunha dinámica de distensión que busca entre os seus obxectivos fomentar o coñecemento do alumnado residente e ofertar actividades de enriquecemento activo do tempo libre.