TokApp

TokApp

Residentes

Información sobre TokApp

O CRD Ourense conta coa ferramenta TokApp School, coa que se pode enviar mensaxes a pais, nais ou alumnado do centro, mediante o sistema que elixa: WhatsApp, SMS ou correo electrónico. Con TokApp School dispoñemos da posibilidade de enviar información de reunións, eventos, incidencias, faltas de asistencia, etc. A información enviada chega directamente ao teléfono dos destinatarios ou ao seu correo electrónico. Páxina da aplicación Para poder disfrutar de tódalas vantaxes que pode proporcionar TokApp School descarga no teu teléfono móbil a App.

Manuais e Guías sobre o uso de TokApp