Incorporación ao CRD

Incorporación ao CRD

Residentes

Incorporación de residentes ao CRD de Ourense, no curso escolar 2023-24, en convocatoria ordinaria.

Neste curso escolar 2023-24 a incorporación o CRD de Ourense realizarase o día luns 11 de setembro en horario de  09:00 horas a 13:00 horas e pola tarde de 15:00 horas a 19:00 horas.

De nón facela o ese día por causa de forza maior aprobada polo centro, pódese facer o martes día 12 de setembro en horario de 14:00 horas a 17:00 horas.

A continuación aparece toda a información precisa e a documentación a presentar o para poder incorporarse ao CRD de Ourense. Para calquera dúbida pódese por un en contacto co centro por teléfono (ver telefóno na web no apartado contacto).

Documentación e material a traer cuberto na data de incorporación

Na data asignada para realizar a incorporación ao CRD de Ourense, deberán presentar cubertos e asinados os seguintes documentos (pódense abrir facendo click en cada un, deles, cubrir dende o ordenador e imprimir).

Unha vez cubertos e asinados introduciranse os documentos nun sobre de papel tamaño A4, co nome da persoa que se incorpora escrito por fora.

Documentos a presentar cubertos e asinados:

Todos os/as residentes deben traer neste curso escolar 2023-24 coa súa equipaxe, o seguinte material:

  • 2 fotos recentes tamaño carnet.
  • Un mínimo de dúas toallas de ducha.
  • Pixamas.
  • Zapatillas e calzado adecuado para duchas -roupa persoal e de aseo.
  • Candado pequeno (tipo lince 300-30) para a taquilla.

 

Non se poden traer: aparellos eléctricos (sandwicheras, estufas,routers wifi etc.), animais, nin prantas, nin roupa de cama (sabas, mantas..)

É preciso e recomendable que todos os  residentes e colaboradores, no momento da súa incorporación, instalen a aplicación TokApp no seu dispositivo móbil. Será a ferramenta principal de comunicación, para enviar e recibir información oficial  e avisos por parte do persoal do CRD de Ourense a todos os residentes. O seu uso para os residentes é obrigatorio, tal como se recolle nos diferentes documentos que regulan o CRD de Ourense. Para facilitar o seu coñecemento, a súa instalación e obter mais información pódese consultar o apartado TOKAPP SCHOOL da páxina web.

Todos os/as residentes que continuan no Centro Residencial Docente de Ourense neste curso 2023-24 do ano anterior, deben achegar a mesma documentación e traer o mesmo material, que o sinalado no punto anterior para os novos residentes.