Incorporación ao CRD

Incorporación ao CRD

Residentes

Incorporación dos Residentes en periodo Extraordinario

Os residentes admitidos en periodo extraordinario deberán presentar a mesma documentación e traer o mesmo material, que os residentes admitidos ao CRD de Ourense en periodo ordinario no curso 2021-22 (ver enlace e video debaixo).

Incorporación dos Residentes en periodo Ordinario

Neste curso escolar 2021-22 a incorporación o CRD de Ourense realizarase o día 15 de setembro en horario de 09:00 horas a 16:30 horas. Para calquera dúbida pódese por un en contacto co centro por teléfono.

Documentación e material a traer o dia da incorporación

É preciso que todo residente, no momento da súa incorporación, instalale a aplicación TokApp no seu dispositivo móbil. Será a ferramenta principal de comunicación, para enviar e recibir información oficial por parte do persoal do CRD de Ourense e entre residentes. O seu uso é obrigatorio para os residentes, tal como se sinala nos diferentes documentos que regulan o CRD de Ourense. Para facilitar a súa instalación e obter mais información consultar o apartado TOKAPP SCHOOL da páxina web.

Na data asignada para realizar a incorporación ao Centro Residencial Docente deberán presentar cubertos e asinados os seguintes documentos, segundo se sexa maior ou menor de idade no momento da incorporación ao centro (pódense abrir facendo click en cada un, deles, cubrir dende o ordenador e imprimir). Unha vez cubertos e asinados introduciranse os documentos nun sobre de papel tamaño A4, co nome da persoa que se incorpora escrito por fora:

Todos os/as residentes deben traer neste curso escolar 2021-22 coa súa equipaxe, o seguinte material:

  • Termómetro dixital para efectuar diariamente a súa auto avaliación clinica COVID-19 antes de saír do seu cuarto.
  • Mascaras para o seu uso no CRD durante toda a semana (independentemente das necesarias para asistir os centros de estudio). Recoméndase un mínimo de 3 mascaras se son hixiénicas e 10 mascaras se son cirúrxicas.
  • Un estoxo (preferentemente de tela) para gardar a mascara en caso necesario, como por exemplo, no comedor cando se quite.
  • Un bote de xel hidroalchólico para uso persoal.
  • Un mínimo de dúas toallas de ducha.
  • Pixamas.
  • Zapatillas e calzado adecuado para duchas -roupa persoal e de aseo.
  • Candado pequeno (tipo lince 300-30) para a taquilla

 

Non se poden traer: aparellos eléctricos (sandwicheras, estufas,routers wifi etc.), animais, nin prantas, nin roupa de cama (sabas, mantas..)

Todos os/as residentes que continuan no Centro Residencial Docente de Ourense neste curso 2021/22 do ano anterior, deben achegar a mesma documentación e traer o mesmo material que o sinalado no punto anterior para os novos residentes.