Organización

Organización

Organización

Equipo Directivo

  • Director: Francisco Javier García Gómez.
  • Xefa de Residencias: María Eugenia Basanta Leitón.
  • Coordinador/a do colexio residencial Ribeiro: María Begoña Tuñas Mayo.
  • Coordinador/a do colexio residencial Monterrei: Elvira Fraga Pérez