Horarios

Horarios

Organización

Horarios e Calendario

O período de funcionamento do Centro Residencial Docente de Ourense para o curso escolar 2022-23 vai desde o día 8 de setembro de 2022 ao 21 de xuño de 2023, ambolos dous inclusives. O período de funcionamento do centro ven marcado pola  orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

En todo caso, o centro residencial permanecerá pechado a partir do 30 de xuño de 2023.

Os comedor escolar funcionará desde o día 8 de setembro de 2022 ata o 21 de xuño de 2023 ambos inclusive, salvo nos períodos de vacacións.

Os períodos de vacacións, nos cales non haberá actividade no CRD, son os seguintes:

 • Nadal: desde o día 23 de decembro de 2022 ata o día 6 de xaneiro de 2023, ambos inclusive.
 • Entroido: días 20,21 e 22 de febreiro de 2023.
 • Semana Santa: desde o día 3 ao 10 de abril de 2023, ambos inclusive.

 

Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, en exercicio das competencias. Establécese o día do Ensino coa consideración de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2022-23 celebrarase o 31 de outubro 2022.

Horario do CRD de Ourense en días lectivos

HORAACTIVIDADE
07:30ERGUERSE. Aseo Persoal e de Dormitorios
07:00 - 08:30ALMORZO
08:30CLASE
14:00 -16:00XANTAR
15:30TEMPO LIBRE
19:10 -20:10ESTUDO
20:30 -21:45CEA (2)
22:30PECHE DO CRD (3)
23:30DESCANSO (4)

Os alumnos/as de Bacharelato, de 1º Ciclo Medio e FP Básica terán tempo diario de estudo obrigatorio programado polo equipo educativo. Así mesmo, calquera residente pode ter fixado polo equipo educativo un horario específico de estudo complementario.

 • (2) Haberá servizo de microondas para os residentes que por causa obxectiva debidamente
  xustificada e valorada dende o centro, regresen máis tarde ao CRD.
 • (3) O CRD pecha as súas portas e ningún residente poderá permanecer fóra do CRD sen autorización.
 • (4) Os residentes que desexen continuar estudando despois desta hora poderán utilizar a sala de estudo.
 • A fin de semana comeza o venres pola tarde pois o CRD pecha as 19:00 horas. Os residentes
  poderán reincorporarse ao CRD o domingo a partires das 20:00 h.
 • En relación ás saídas do CRD remítese ao recollido no NOFC do Centro.

Horario do CRD de Ourense en días festivos (se fora preciso)

HORAACTIVIDADE
10:00ERGUERSE
10:30ALMORZO
11:00TEMPO LIBRE
14:00XANTAR
14:30TEMPO LIBRE
20:00APERTURA CRD DOMINGOS E FESTIVOS
20:30 -21:45CEA
22:30PECHE DO CRD (3)
23:30DESCANSO
 • (3) O CRD pecha as súas portas e ningún residente poderá permanecer fóra do CRD sen autorización.

Horarios de servizos no CRD Ourense

HORASERVIZO
08:30 - 14:00ADMINISTRACIÓN E SECRETARÍA
08:30 - 22:00CONSERXERÍA
08:30 - 13:00
17:00 - 20:00 LUNS A XOVES
16:00 - 19:00 VENRES POLA TARDE

LIMPEZA
08:30 - 14:00
07:30 - 08:30 ENTREGA CADA 15 DÍAS
07:30 - 08:30 RECOLLIDA CADA 15 DÍAS

LAVANDERIA
08:30 - 14:00MANTEMENTO CRD
08:00 - 10:30 LUNS A VENRES
15:00 - 19:00 LUNS A XOVES

SERVIZO MÉDICO
SEGÚN NECESIDADEENFERMERÍA
22:00 - 08:30
LUNS A SÁBADO
14:00 - 22:00 DOMINGOS E FESTIVOS
SEGURIDADE

Horarios do Comedor no CRD de Ourense

HORASERVIZO
07:00 - 08:30

14:00 - 16:00

20:30 - 21:45
ALMORZO

COMIDA

CEA
LUNS A VENRES
20:30 - 21:45CEADOMINGOS
10:00 - 11:00

14:00 - 15:00

20:30 - 21:45
ALMORZO

COMIDA

CEA
FESTIVOS

* Horario adaptado segundo as necesidades dos residentes.

Horario do persoal docente do CRD de Ourense

HORAPERSOAL
08:45 - 14:00
08:30 - 14:00 VENRES
(1 de cada 4)
DIRECCIÓN
08:30 - 14:00

08:30 - 14:00 VENRES (1 de cada 4)
XEFATURA DE RESIDENCIA
14:00 - 19:00
18:00 - 23:00
08:30 - 14:00 VENRES (1 de cada 4)

* Os/as Directores/as das dúas residencias rotarán no seu horario semanalmente
DIRECCIÓN DOS COLEXIOS RESIDENCIAIS

DOCENTES MONTERREI E RIBEIRO
TARDES -TURNO1
14:00 - 19:00
TARDE-TURNO 2
18:00 - 23:00

GARDA DE EXISTIR EN DIAS FESTIVOS
9:00 - 14:30
14:30 - 20:00

GARDA NOCTURNA
23:00 - 09:00

GARDA NOCTURNA DOMINGOS E FESTIVOS
20:00 - 09:00
TITORÍAS DE COLEXIOS RESIDENCIAS
ROTATIVO
14:00 - 19:00
19:00 - 23:00
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN