Ximnasio

Ximnasio

Residentes

Reserva Quenda

 • O horario de funcionamento será de luns a xoves de 09:00 horas a 12:00 horas e de tarde de 15:00 horas a 19:00 horas e os venres de 09:00 horas a 12: 00 horas pola mañá e de tarde de 16:00 horas a 18:00 horas.
 • A práctica deportiva na sala de ximnasio deberá realizarse en todo momento con máscara, independentemente do tipo e/ou intensidade do exercicio
 • A sala poderá usarse en quendas de 55 minutos.
 • A porta de acceso estará sempre aberta e as ventas abertas para permitir a ventilación (existen pulsadores para abrir e pechar as ventas de forma automática).
 • A reserva de hora e día fárase pola aplicación disponible na páxina web do centro.
 • A ocupación máxima da sala será de 4 persoas por cada quenda.
 • Deberá manterse unha separación entre os ocupantes ampla, alomenos dous equipos baleiros.
 • Antes e despois do uso dos equipos as persoas residentes deberán facer limpeza dos mesmos cos materiais e produtos a disposición nos puntos de hixienización presente no ximnasio.
 • As máquinas deben manterse na súa posición. sen desplazarse.
 • As máquinas electrónicas, tras o seu uso, apagaranse, sen desenchufar.
 • As pesas deben usarse tal e coma están montadas. Non poden modificarse nen desmontarse.
 • É obrigatorio levar unha toalla para utilizar no ximnasio.
 • Prégase que a música esté nun volume axeitado.

 

Reserva o Espazo