Calendario Escolar

Calendario Escolar

Residentes

Calendario escolar curso 2023/24

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou o calendario escolar para o vindeiro curso 2023/24 nos centros educativos sostidos con fondos públicos.

Segundo ese documento, as actividades lectivas nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, de bacharelato e de formación profesional realizaranse
desde o día 11 de setembro de 2023 ata o 21 de xuño de 2024, ambos incluídos.

Non obstante o anterior, para o segundo curso de bacharelato a impartición efectiva das clases rematará de acordo coas datas previstas para a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (en diante, ABAU).

As actividades lectivas nas ensinanzas de réxime especial realizaranse desde o día 11 de setembro de 2023 ata o 28 de xuño de 2024, ambos incluídos, de acordo cos calendarios de probas de acceso e probas de certificación establecidos para cada unha delas.

Así mesmo establécense como períodos de vacacións:

  • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2023 ata o 7 de xaneiro de 2024, ambos inclusive.
  • Entroido: os días 12, 13 e 14 de febreiro de 2024.
  • Semana Santa: desde o 25 de marzo ata o 1 de abril de 2024) ambos inclusive.

 

Tampouco serán días lectivos os declarados festas de ámbito estatal e os festivos oficiais da Comunidade Autónoma, así como o Día do Ensino, que se celebrará o 7 de decembro de 2023.

Tamén recolle o calendario o funcionamento dos comedores escolares dos centros públicos desde o 11 de setembro de 2023 ata o 21 de xuño de 2024.