Calendario Escolar

Calendario Escolar

Residentes

Calendario Escolar 2022/23

A Consellería de Cultura, Educación, Universidade e Formación Profesional publicou o calendario escolar para o vindeiro curso 2022/23 nos centros educativos sostidos con fondos públicos.

Segundo o documento, para o alumnado da ESO, Bacharelato, e Formación Profesional o inicio de curso será o 8 de setembro e se prolongará ata o 21 de xuño de 2023. Nas ensinanzas de réxime especial, as actividades lectivas realizaranse entre os días 8 de setembro de 2022 e 30 de xuño de 2023, de acordo cos calendarios de probas de acceso e probas de certificación establecidos para cada unha delas.

Así mesmo establécense como períodos de vacacións:

  • Nadal desde o día 23 de decembro de 2022 ata o 6 de xaneiro de 2023, ambos inclusive.
  • Entroido os días 20, 21 e 22 de febreiro de 2023.
  • Semana Santa (desde o 3 de abril ata o 10 de abril de 2023).

Tampouco serán días lectivos os declarados festas de ámbito estatal e os festivos oficiais da Comunidade Autónoma, así como o Día do Ensino, que se celebrará o 31 de outubro de 2022.

Tamén recolle o calendario o funcionamento dos comedores escolares dos centros públicos desde o 8 de setembro de 2022 ata o 21 de xuño de 2023.