Menu Comedor

Comedor

Menú

A elaboración dos menús farase de xeito que proporcione ao alumnado unha dieta equilibrada adaptada ás necesidades nutricionais de cada grupo de idade, contribuíndo ao seu mellor desenvolvemento físico, e favorecendo, á vez, a adquisición de hábitos alimentarios saudables.

O menú será único para todos os usuarios do comedor escolar, agás nos casos de alumnos que padezan calquera tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria, xustificada mediante certificado médico. Nestes casos, a dirección do centro autorizará  a empresa que xestiona o comedor que se sirvan menús adaptados ás súas necesidades.

Decreto 132/2013 do 1 de agosto polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios e pregos técnicos da adxudicación da xestión do comedor do CRD de Ourense, por parte da Consellería de Educación, Cultura, Formación Profesional e Universidades.

Reserva de praza venres-Festivos-Domingos

*Os residentes deberán  reservar para  o xantar de mediodía do venres e a cea do domingo (se te incorporas ese día ao CRD) a través da páxina web do centro, no apartado reserva comedor venres e festivos ou reserva comedor domingos respectivamente, seleccionando o día e a hora e cubrindo tódolos campos solicitados. Unha vez realizado chegará confirmación dos días reservados ao email facilitado.

A hora e data máxima para reservar, é:

  • O xoves anterior, ata as 14:00 horas, para as reservas do almorzo do venres.
  • O venres anterior, ata as 11:00 horas, para as reservas da cea do domingo.

 

De non facelo, teredes que esperar ao final do servizo para ser atendidos, unha vez se sirva os residentes que si confirmaron a súa presenza. Se se repite a situación de xeito continuado, tomaranse as medidas oportunas dende o centro