Persoal Docente

Persoal Docente

Persoal

Persoal docente CRD Ourense 2023-24

Xefa de Residencia: Mª Eugenia Basanta Leitón.

1. Colexio residencial Ribeiro:

Coordinadora do colexio residencial Ribeiro: María Begoña Tuñas Mayo

– Titor/a 1ª planta:  Susana Lema Vázquez

– Titor/a 2ª planta: Mari Carmen Gómez Pernas

– Titor/a 3ª planta: Manuel Justo Justo

2. Colexio residencial Monterrei:

Coordinadora do colexio residencial Monterrei: Elvira Fraga Pérez.

– Titor/a 1ª planta: Lía González Vila

– Titor/a 2ª planta: Margarita García Del Río

– Titor/a 3ª planta:  Francisco Javier Costa Rodríguez

3. Coordinación de Orientación e Intervención Educativa: María Del Rosario Castro González

Persoal Colaborador/Bolseiro

A orde do 16 de maio de 2023 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2023/24, regula o procedemento para adxudicar 6 prazas para persoas colaboradoras/bolseiras, no Centro Residencial Docente de Ourense.

As persoas adxudicatarias de prazas de colaborador/bolseiro utilizarán os servizos da residencia de forma gratuíta durante o período de funcionamento en que estea aberta aos residentes.

Rematado o proceso de selección, os alumnos/as bolseiros adxudicatarios, son:

– Colaborador/ Bolseiro 1: Raquel Álvarez Pérez

– Colaborador/ Bolseiro 2: Flavio Vicente Rodríguez

– Colaborador/Bolseiro 3: Jose Antonio Ferro González

– Colaborador/Bolseiro 4: Fátima Zahra el Mouahhid

– Colaborador/Bolseiro 5: Yanira Barbero Sánchez

– Colaborador/Bolseiro 6: Sara Iglesias Teira