Persoal Docente

Persoal Docente

Persoal

Persoal docente CRD Ourense 2022-23

Xefa de Residencia: Mª Eugenia Basanta Leitón.

1. Colexio residencial Ribeiro:

Coordinadora do colexio residencial Ribeiro: Ana Rosa Rodríguez Cid.

– Titor/a 1ª planta:  Susana Lema Vázquez.

– Titor/a 2ª planta: Mari Carmen Gómez Pernas.

– Titor/a 3ª planta: Begoña Tuñas Mayo.

2. Colexio residencial Monterrei:

Coordinadora do colexio residencial Monterrei: Elvira Fraga Pérez.

– Titor/a 1ª planta: María del Rosario Castro González.

– Titor/a 2ª planta: Margarita García del Río.

– Titor/a 3ª planta:  Raquel Domínguez Fernández.

3. Coordinación Orientación e Intervención: Margarita Conde Valladares.

Persoal Colaborador/Bolseiro

A orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2022/23, regula o procedemento para adxudicar 6 prazas de residencia a persoas colaboradoras bolseiras nos centro residencial docente de Ourense.

As persoas adxudicatarias de prazas de colaborador bolseiro utilizarán os servizos da residencia de forma gratuíta durante o período de funcionamento en que estea aberta aos residentes. Rematado o proceso de selección os alumnos/as bolseiros adxudicatarios, son:

– Bolseiro 1: Raquel Alvarez Pérez.

– Bolseiro 2: Flavio Vicente Rodríguez.

– Bolseiro 3: Valeria Andrea López Valerio.

– Bolseiro 4: José Antonio Ferro Gónzalez.

– Bolseiro 5: Javier Figueiro Díaz.

– Bolseiro 6: Vladimir Shmidt.