Persoal Docente

Persoal Docente

Persoal

Persoal docente CRD Ourense 2022-23

Xefa de Residencia: 

1. Residencia Ribeiro:

Directora de colexio Residencial Ribeiro: 

– Titor 1ª planta: 

– Titor 2ª planta:

– Titor 3ª planta:

2. Residencia Monterrei:

Directora de colexio Residencial Monterrei:

– Titor 1ª planta:

– Titor 2ª planta: 

– Titor 3ª planta:  

3. Departamento de orientación e Intervención: 

Persoal Colaborador/Bolseiro

A orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2022/23, regula o procedemento para adxudicar 6 prazas de residencia a persoas colaboradoras bolseiras nos centro residencial docente de Ourense.

As persoas adxudicatarias de prazas de colaborador bolseiro utilizarán os servizos da residencia de forma gratuíta durante o período de funcionamento en que estea aberta aos residentes. Rematado o proceso de selección os alumnos/as bolseiros adxudicatarios, son:

– Bolseiro 1:

– Bolseiro 2:

– Bolseiro 3:

– Bolseiro 4:

– Bolseiro 5:

– Bolseiro 6: