Persoal Docente

Persoal Docente

Persoal

Persoal docente de residencias

Xefa de Residencia: María Eugenia Basanta Leitón.

1. Residencia Ribeiro:

Directora de colexio Residencial Ribeiro: Ana Rosa Rodríguez Cid.

– Titor 1ª planta:  Marco Schaal Orizales.

– Titor 2ª planta: Mari Carmen Gómez Pernas.

– Titor 3ª planta: María Begoña Tuñas Mayo.

2. Residencia Monterrei:

Directora de colexio Residencial Monterrei: Margarita Conde Valladares.

– Titor 1ª planta: Margarita García del Río.

– Titor 2ª planta: Alba Lareu Cajaraville.

– Titor 3ª planta:  Francisco Javier Costa Rodríguez.

3. Departamento de orientación e Intervención: Elvira Fraga Pérez.

Persoal Colaborador/Bolseiro

A orde do 31 de maio de 2021 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2021/22, regula o procedemento para adxudicar 6 prazas de residencia a persoas colaboradoras bolseiras nos centro residencial docente de Ourense.

As persoas adxudicatarias de prazas de colaborador bolseiro utilizarán os servizos da residencia de forma gratuíta durante o período de funcionamento en que estea aberta aos residentes. Rematado o proceso de selección os alumnos/as bolseiros adxudicatarios son:

– Bolseiro 1: Mari Luz Pascual Gallego.

– Bolseiro 2: Raquel Alvarez Pérez.

– Bolseiro 3: Verónica Pedreira Lage.

– Bolseiro 4: Flavio Vicente Rodriguez.

– Bolseiro 5: Vladimir Shmidt.

– Bolseiro 6: ———————-