Persoal Docente

Persoal Docente

Persoal

Persoal docente CRD Ourense 2022-23

Xefa de Residencia: Mª Eugenia Basanta Leitón

1. Colexio Ressidencial Ribeiro:

Directora de colexio Residencial Ribeiro: Ana Rosa Rodríguez Cid

– Titor 1ª planta:  Susana Lema Vázquez

– Titor 2ª planta: Mari Carmen Gómez Pernas

– Titor 3ª planta: Begoña Tuñas Mayo

2. Colexio Residencial Monterrei:

Directora de colexio Residencial Monterrei: Margarita Conde Valladares

– Titor 1ª planta: María del Rosario Castro González

– Titor 2ª planta: Margarita García del Río

– Titor 3ª planta:  Raquel Domínguez Fernández

3. Departamento de orientación e Intervención: Elvira Fraga Pérez

Persoal Colaborador/Bolseiro

A orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2022/23, regula o procedemento para adxudicar 6 prazas de residencia a persoas colaboradoras bolseiras nos centro residencial docente de Ourense.

As persoas adxudicatarias de prazas de colaborador bolseiro utilizarán os servizos da residencia de forma gratuíta durante o período de funcionamento en que estea aberta aos residentes. Rematado o proceso de selección os alumnos/as bolseiros adxudicatarios, son:

– Bolseiro 1: Raquel Alvarez Pérez

– Bolseiro 2: Flavio Vicente Rodríguez

– Bolseiro 3: Valeria Andrea López Valerio

– Bolseiro 4: José Antonio Ferro Gónzalez

– Bolseiro 5: Javier Figueiro Díaz

– Bolseiro 6: Vladimir Shmidt