Persoal de Administración

Persoal de Administración

Persoal

Persoal de Administración e Servizos do CRD

O CRD de Ourense conta na actualidade con 9 persoas entre persoal laboral e persoal funcionario destinado no mesmo, para realizar diferentes tarefas:

Médico: Alberto Fernández Martinez.

Oficial 2ª mantemento: José Santos Pérez/Enrique Corbeira Barrio.

Oficial 2ª mantemento carpintería: Mª Belén Touriño Rodríguez.

Servizo doméstico (lavandería): Mª José Taboada Tarrio.

Servizo doméstico (lavandería): Amalia Bustelo Vázquez.

Porteira Maior (conserxe): Domi Vasallo González.

Subalterno (conserxe): J. Ignacio García Vallejo.

Subalterno (conserxe): J. Felisindo Díaz Díaz.

Auxiliar Administrativo (secretaría): Fidel González Armada.

A maiores para poder prestar os diferentes servizos que ofrece o CRD de Ourense actualmente existen as seguintes empresas para realizar os servizos de comedor escolar, limpeza, vixilancia e mantemento do CRD de Ourense:

  • Comedor Escolar: A prestación deste servizo corresponde a empresa  “ANTONIO GALLEGO CID, S.L.”
  • Limpeza: A prestación do servizo de limpeza no CRD e IES Universidade Laboral de Ourense”, corresponde a empresa SERLYM S.L.
  • Vixilancia e seguridade: A prestación do servizo de vixilancia e seguridade no CRD corresponde a empresa SASEGUR, S.L.
  • Mantemento: A prestación do servizo de mantemento no CRD corresponde a empresa “OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.”