Persoal de Administración

Persoal de Administración

Persoal

Persoal de Administración e Servizos

O CRD de Ourense conta na actualidade con 9 persoas entre persoal laboral e persoal funcionario destinado no mesmo, para realizar seguintes tarefas:

 • Médico: Miguel Iglesias Pérez.
 • Oficial 2ª mantemento servizos xerais: Rubén Sánchez Pérez.
 • Oficial 2ª mantemento carpintería: Mª Belén Touriño Rodríguez.
 • Servizo doméstico (lavandería): Mª José Taboada Tarrio.
 • Servizo doméstico (lavandería): María Flora Garrido Cid.
 • Porteira Maior (conserxe): Domi Vasallo González.
 • Subalterno (conserxe): J. Ignacio García Vallejo.
 • Subalterno (conserxe): J. Felisindo Díaz Díaz.
 • Xefe de negociado (secretaría): Fidel González Armada.

 

A maiores para poder prestar os diferentes servizos que ofrece o CRD de Ourense actualmente existen as seguintes empresas para realizar os servizos de cociña e comedor, limpeza, seguridade e vixiancia e mantemento do CRD de Ourense:

 • Cociña e comedor: A prestación deste servizo corresponde a empresa  “ANTONIO GALLEGO CID, S.L.”
 • Limpeza: A prestación do servizo de limpeza no CRD e IES Universidade Laboral de Ourense”, corresponde a empresa ELITE GALLEGA. SERVICIOS INTEGRALES.
 • Seguridade e vixiancia: A prestación do servizo de seguridade e vixiancia no CRD de Ourense, corresponde a empresa SASEGUR, S.L.
 • Mantemento: A prestación do servizo de mantemento no CRD corresponde a empresa “OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.”