Historia

Historia

Universidade laboral de Ourense 1975

Foi na primavera de 1974 cando Julio Cano recibiu o encargo para realizar este edificio.
O Ministro de Traballo de entón, Licinio de la Fuente, pois deste Ministerio dependían as Universidades Laborais, prometera en Ourense que, para o curso 1975-1976, a cidade galega contaría con esta Universidade. Só ano e medio para realizar o proxecto, contratar a obra e construílo

O nome de Universidade Laboral era, sen dúbida, un certo eufemismo, pero debe recoñecerse que estes edificios supoñían un intento moi válido de proporcionar a amplas áreas de poboación con moi poucas posibilidades de cursar estudos distintos aos primarios, un acceso aos estudos de bacharelato e unha capacitación profesional especializada.

O programa docente era amplo e, ademais, os alumnos procedían no seu maior parte do medio rural e era necesario aloxalos no Centro durante todo o curso, polo que devandito programa incluía dúas residencias para un total de 400 alumnos.

A construción comezouse o 11 de setembro de 1974. O edificio inaugurouse en outubro do ano seguinte, trece meses despois de comezada a súa construción, cumprindo o prazo prometido audazmente polo ministro, que é algo moi meritorio, se temos en conta a magnitude da obra.

Consulta a presentacion de Julio Cano Lasso.
Universidad Laboral 1975. Ourense. AACC6: Ver máis