AVISO: NORMAS DE MATRÍCULA PARA RESIDENTES CURSO ESCOLAR 2022-23

AVISO: NORMAS DE MATRÍCULA PARA RESIDENTES CURSO ESCOLAR 2022-23

NORMAS DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO CURSO 2022-2023

Os residentes que pasan para segundo curso de un ciclo ou de bacharelato deberán presentar/ enviar cuberto o anexo I e o anexo II da convocatoria de prazas de residencia , a efectos de reserva de praza para o curso 2022-2023. Xunto cos anexos hai que mandar:

  1. Fotocopia da solicitude de matricula do instituto corresponte.

Os residentes que empecen un ciclo novo ou cambien a outro ciclo deberán entregar o ANEXO I e o ANEXO II cuberto xunto con toda a documentación que se pide na convocatoria de prazas de residencia (artigo 23 da orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da coruña, ourense e vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/23).

A documentación enviarase preferiblemente por vía electrónica.

Toda a información sobre as prazas de residencia está dispoñible na páxina web do centro: crdourense.com/prazas-residencia