Eleccións Renovación consello de Residencia CRD de Ourense

Eleccións Renovación consello de Residencia CRD de Ourense

O abeiro do art. 12 da Orde do 2 de maio de 1989 pola que se regulan os Centros Residenciais Docentes creados polo Decreto 431/89, do 2 de marzo e tendo en conta o Decreto 92/1988, do 28 de abril modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril e tendo como referente a resolución do 20 de setembro de 2021 pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros do Consello Escolar:
Neste proceso elixiranse:

 • 1 representante do sector do profesorado.
 • 1 representantes do sector do alumnado.
 • 1 representante do sector do persoal de administración e servizos.

O calendario de inicio do proceso de eleccións o consello de residencia do CRD de Ourense é o seguinte:

 • 8 Novembro (luns) 2021: Publicación na WEB do centro da data e hora no que se procederá ao sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral.
 • 9 novembro 2021: Sorteo público, ás 10:00 horas, para a designación dos membros da Xunta Electoral.
 • 10 Novembro 2021: Primeira reunión da Xunta Electoral:

             – Acto da súa constitución.
             – Aprobación do calendario de actuacións.
             – Publicación nos taboleiros de anuncios:
                   Das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos.
                   Dos correspondentes censos electorais.

 • Do 15/11 ao 19/11 2021. Prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores na Secretaría.
 • 19 Novembro (venres) 2021. Envío de convocatoria para a celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral.
 • 22 Novembro (luns) 2021. Segunda reunión da Xunta Electoral:
  • Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.
  • Aprobación dos censos electorais.
  • Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.
 • 23-24 Novembro 2021. Prazo de reclamación á admisión de candidaturas. O prazo de reclamación á admisión de candidaturas remata o mércores 24 de novembro ás 13 horas.
 • 25 Novembro 2021. Resolución por parte da Xunta Electoral das reclamacións.
 • 30 Novembro (martes) 2021. Reunión de Claustro de Profesores para dar lectura de normas, relación de candidaturas…
 • 2 Decembro (xoves) 2021. Votacións
  • Profesorado. (Ás 12:00 horas en claustro extraordinario).
  • Persoal de administración e servizos. ( Ás 12:00 horas).
  • Residentes (De 15:30 a 19:30 horas).
 • 9 Decembro (Xoves) 2021. Terceira e última reunión da Xunta Electoral. Proclamación e publicación de candidatos electos.
 • 14 Decembro (martes) 2021. Celebración de reunión do novo Consello Escolar.
 • Antes do 16 de Decembro 2021. Envío á Xefatura Territorial o informe de seguimento..

Documentos:

 1. Calendario eleccions ao consello de residencia 2021.
 2. Cartel apertura prazo presentacións candidaturas.
 3. Acta da 2ª reunión da xunta electoral (22/11/2021). Sorteo integrantes das distintas mesas electorais.
 4. Candidaturas provisionais admitidas.
 5. Candidaturas definitivas admitidas.
 6. Papeletas para a votación os distintos sectores.
 7. Proclamación de candidatos electos aos distintos sectores.
 8. Constitución do novo consello de Residencia.