Formación en extinción de incendios, BIES e central de alarma para os traballadores do CRD de Ourense

Formación en extinción de incendios, BIES e central de alarma para os traballadores do CRD de Ourense

9 de maio – Formación básica en extinción de incendios, BIES e central de alarma no CRD de Ourense

O persoal docente e non docente do CRD de Ourense, recibimos no día de hoxe una pequena formación práctica relaciona co plan de autoprotección e emerxencia do centro.  Tiña como fin coñecer os riscos que  dan lugar a unha situación de emerxencia e pode obrigar a  evacuación e coñecer as necesidades de protección en caso dun incendio.

  • Sabemos utilizar correctamente un extintor ou actuar en caso de fume?
  • Cantos tipos de extintores temos e como se usan?
    Coñecemos o que é unha BIE e para que serve? Como se usan?
  • Coñecemos outros medios de extinción: (columna seca, hidrantes, extinción automática de CO2 …)
  • Central de alarmas do noso  centro e o seu funcionamento básico, ante unha emerxencia.