Periodo extraordinario Curso 2021-2022

Periodo extraordinario Curso 2021-2022

Feita a adxudicación de prazas para o alumnado en período ordinario e quedando aínda algunhas prazas vacantes, o centro residencial docente de Ourense abre un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 14 e o 22 de setembro de 2021, ambos incluídos

A tramitación das solicitudes axustarase ao establecido para a convocatoria ordinaria de prazas no CRD de Ourense 2021-22 (pódese encontrar taoda a información máis abaixo).

  1. a) Publicación da listaxe provisional: 29 de setembro de 2021 (este incluído).
  2. b) Prazo para formular reclamación: ata o 4 de outubro do 2021 (este incluído).
  3. c) Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: 8 de outubro de 2021 (este incluído).