Residentes: listaxe provisional e definitivo convocat. ordinaria 2023/24

Residentes: listaxe provisional e definitivo convocat. ordinaria 2023/24

O día 22 de agosto públicase as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, de acordo co previsto no artigo 32 da orde do 16 de maio de 2023 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2023/24 (DOG núm. 106, do 6 de xuño).

As persoas solicitantes non admitidas poderán formular reclamación ante a comisión de valoración no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución na páxina web da Consellería de Cultura, Educación , Formación Profesional e Universidades (entre os días 23 e 29 de agosto de 2023, ambos incluídos). As reclamacións formuladas entenderanse estimadas ou desestimadas mediante a publicación das listaxes definitivas.

O día 4 de setembro de 2023 publicaranse conxuntamente a través da páxina web da consellería e na páxina web deste centro residencial as listaxes definitivas das persoas admitidas, da relación definitiva de excluídas, adxudicatarias de praza e suplentes.

Poden consultarse facendo click no seguinte botón: