Actividade: Velada do Terror

Actividade: Velada do Terror

Actividade: Velada do Terror

Temporalización: xoves 12 de maio.

Desenvolvemento

Pequena “velada de terror” ambientada nunha historia relacionada co CRD e a busca de 10 elementos previamente escondidos no centro. Contarase coa colaboración de alumnado residente voluntario e colaboradores do CRD.