Xincana de Xogos Tradicionais

Xincana de Xogos Tradicionais

Actividade: Xincana de xogos tradicionais
Temporalización: mércores 25 de maio a partir das 21:30
Localización: o punto de encontro estará situado na sala de TV de Monterrei e xogos levaranse a cabo na zona axardinada exterior.

Desenvolvemento: Iniciouse a programación cunha recollida das propostas dos residentes, para así fomentar a súa autonomía e o respecto dos seus intereses. Trasladaron diferentes opcións de xogos, seleccionándose as mais representativas.

Listado de xogos a desenvolver: pañuelo, balón prisioneiro e escondite.
Ó rematar a sesión realizarase unha avaliación formativa para obter feedback sobre os aspectos que mais valoraron, así como suxestións de mellora mediante unha estratexia didáctica e creativa.